+ ข้อมูลเบื่องต้นทั่วไป  
  + วิธีคุมกำเนิดที่ไม่แนะนำในวัยรุ่น  
  + อัตราล้มเหลวสำหรับการคุมกำเนิด    เมื่อปฏิบัติถูกวิธ  1. การผ่าตัดทำหมัน
                         เพราะ
เพื่อไม่ให้ อสุจิได้ผสมกับไข่
- วิธีนี้เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบถาวร ไม่เหมาะสมกับการที่คิดจะมีบุตรใน
  อนาคต

2. การใส่ห่วงอนามัย


                         เพราะ
เพื่อป้องกันอสุจิไม่ให้ผสมกับไข่ และป้องกันไข่ที่ผสมแล้วฝังตัวในเยื่อบุมดลูก
เนื่องจากมดลูกของหญิงวัยรุ่น มีขนาดเล็กที่จะใส่ห่วงอนามัย

- การใส่ห่วงอนามัยในผู้หญิง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
  จะนำไปสู่การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน   และทำให้มีบุตรลำบาก และ วัยรุ่นวัย
  นี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
3. การหลั่งน้ำอสุจิ
    นอกช่องคลอด
                         เพราะ


- ผู้ชายบางคนขาดประสบการณ์และ ไม่สามารถควบคุมการนำมาหลั่ง
  นอกช่องคลอด
- การนำออกมาหลั่งข้างนอกไม่ทัน
- ผู้ชายบางคนไม่สามารถกำหนดความรู้สึกขณะหลั่งน้ำอสุจิ
- ก่อนมาหลั่งน้ำอสุจิ อาจจะมีจำนวนน้ำอสุจิ เล็กน้อย ซึมออกมาใน
  ช่องคลอดก่อนการหลั่งได้
4. การนับวันเวลา ที่
    ปลอดภัยจากไข่ตก
                         เพราะ


- วิธีที่จะเหมาะกับหญิงที่มีประจำเดือนมาตามกำหนด แต่หญิงวัยรุ่นมักจะมี
  ประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ ทำให้การนับผิดพลาด
- การร่วมมือจากฝ่ายชาย ในการใช้วิธีนี้ จะลำบากและไม่เกิดประสิทธิภาพ
  พอเพียง
      : : การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ : : วิธีการคุมกำเนิดในสตรีวัยทอง : :
        : : Contact us : : Home : : วิธีคุมกำเนิด : : ปรึกษา : :